Za moje služby neplatíte

Služby zahŕňajú aj

Analýzu

- analýzu potrieb
- vyhodnotenie rozpočtu domácnosti a možností financovania
- prieskum a porovnanie aktuálnych podmienok financovania

Prehľad riešení

- prezentáciu podmienok a možností financovania
- sumarizáciu výhod a nákladov
- sprostredkovanie znalca k ohodnoteniu nehnuteľnosti

Spracovanie žiadosti

- prípravu, spracovanie a podanie žiadosti o úver
- spoluprácu pri podpise zmluvnej dokumentácie (úverová a záložná zmluva)

Podporu a servis

- príprava podkladov k načerpaniu úveru
- poistenie nehnuteľnosti a zabezpečenie vinkulácie
- podporu aj po poskytnutí úveru (informácie
napr. k požiadavkám na zmenu záložného práva,
k predčasnému splateniu úveru alebo jeho časti a pod.)