Mám 15 ročnú prax v bankovníctve. Pracoval som vo viacerých bankách. Mám bohaté skúsenosti s financovaním bývania, hodnotením a prípravou podkladov k žiadostiam a k čerpaniu hypoték. Zároveň s refinancovaním a zmenami na úveroch počas splácania (predčasné splatenie, zmeny zabezpečenia a iné).